2.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

THUYỀN ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU ...!

Chỉ có thuyền mới hiểu. Biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết. Thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không găọ nhau. Biển bạc đầu thươg nhớ