2.

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

VĨNH BIỆT " TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI ! "

Vĩnh biệt nữ văn hào Collen McCullough ! ( 1/6/1937 - 29/1/2015 )
Vĩnh biệt... "Tiếng chim hót trong bụi mận gai !huhu !

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015


                                                          Nhà mềnh đẹp phết he he !