2.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

ĐIỀU KÌ DIỆU ...!

                        "NƠI NÀO CÓ TÌNH YÊU NƠI ĐÓ CÓ NHỮNG ĐIỀU KÌ DIỆU !"