2.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Chả có đề !"Biển vẫn cậy mình dài rộng thế .Xa cánh buồm một chút đã cô đơn !"
 huhu !